Tiroid Kanseri

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri en sık görülen endokrin bez kanseridir. Tüm kanserlerin %2’sinden daha azını oluşturur. Kadınlarda, erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Hastaların boynunda şişlik, tiroid bezinde büyüme, boyun lenf bezi şişliğinin ortaya çıkması veya ses kısıklığı gibi rahatsızlıklar nedeniyle başvurusu yapabilirler.

Tiroid kanserleri başlıca 4 tipte incelenir:

  • Papiller
  • Foliküller
  • Medüller
  • Anaplastik

Tiroid kanserleri arasında en sık görülen papiller tiroit kanseridir. Prognozu oldukça iyi olan bir kanser tipidir. Özellikle 40 yaşın altında, kadınlarda, çapı 4 cm’nin altında olduğunda ve tiroit bezinin dışına taşmamış ise tedaviden elde edilen sonuç çok iyidir (evreden bağımsız 20 yıllık ortalama hayatta kalım %90’ın üzerindedir).

Tiroid kanserlerinin %90-95’i folliküler hücrelerden köken alan iyi diferansiye tümörlerdir. Bu gruba papiller, foliküler ve hürthle hücreli kanserler dahildir.

Medüller tiroit kanseri tiroit kanserlerinin %6’sını oluşturur (bunların %20–30’u ailesel MEN Tip 2A ve 2B olgulardır).

Anaplastik kanser ise çok agresif bir formudur.

Tiroid Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanseri diğer kanserlere nazaran genellikle belirti vermez. Tiroid bezinde nodül olarak ortaya çıkabilir. Tiroid kanseri tanısı çoğu kez, başka nedenlerle yapılan tetkikler sonrasında konur. Kansere neden olan nodül aşırı büyükse, ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve nefes almakta güçlük gibi belirtiler oluşabilir.

Tiroid Kanserinin Tanısı Nasıl Konur?

Çeşitli ve farklı rahatsızlıklara klinik başvurusu yapan veya doğrudan tiroide bağlı şikayetle başvuru yapan hastada tiroid nodülüne rastlandığında, hastanın anemnezinde ailede kanser hikayesi varsa, çocukluk çağında boyun bölgesinde radyasyona maruz kaldıysa, elle yapılan muayenede sert bulgu veren ve çevre organ ve dokulara yapışıklıktan dolayı hareketliliğini kaybetmiş tiroid nodüllerine rastlanıldığında klinik olarak değerlendirilerek labaratuvar, görüntüleme ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile alınan hücrelerin patolojik incelemesiyle tanı konur.

WhatsApp chat