Tiroid Cerrahisi

Tiroid Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Tiroid kanserinin tedavisi cerrahidir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi tiroit kanseri çıkan hastalarda, hastalığın genişliğine göre tiroid bezinin tamamının çıkarılması cerrahisi olan total tiroitektomi veya yarısının alınması olan hemitiroidektomi önerilebilir. Temel prensip hangi tarafta operasyon yapılıyorsa o taraftaki dokunun tamamının çıkartılmasıdır. Lenf bezlerinde de tutulum varsa boynun orta ve yan kısımlarında yer alan lenf bezi bölgeleri birlikte çıkarılabilir. Cerrahinin genişliği hastanın tiroid kanserinin evresine göre yapılır.

Tiroid bezinin tamamen çıkarıldığı total tiroidektominin tecrübeli ellerde yapılması halinde operasyona bağlı komplikasyonlar (ses tellerinin yaralanması ve vücudun kalsiyum dengesinin sağlanmasında önemli rol alan paratiroit bezlerde olabilecek hasarlanma) %1’in altındadır.

Tiroid bezinin hepsinin çıkartılmadığı durumlarda 10 yıllık uzun dönemde hastaların %50’sinde hastalık tekrar etmektedir (örneğin multinoduler guatrda olduğu gibi) ve 2. cerrahi girişim gerekirse bu işleme ait riskler 8-10 kat daha fazla olmaktadır.

Bazı durumlarda boynun yan tarafında yer alan lenf bezlerinin de çıkartılması gerekebilir. Operasyon sonrası kişinin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan tiroid hormonunu dışarıdan ilaç olarak vermek gerekir. Bu ilaçlar hayat boyu uygun doz hesaplanarak güvenle kullanılabilirler.

Tiroid Bezinin Cerrahi Tedavi Gerektiren Hastalıkları

  • Kanser şüphesi olan tek soğuk tiroid nodülü
  • Kanser şüphesi olan multinodüler guatr
  • Bası bulgusu yapan guatr
  • Retrosternal guatr (göğüs boşluğuna doğru büyümüş olan – iç guatr)
  • Hipertiroidizm (zehirli guatr) ile seyreden Graves hastalığı
  • Toksik multinodüler guatr
  • Toksik adenom

Hemitiroidektomi Yöntemi İle Tiroid Cerrahisi

Hemitiroidektomi yöntemiyle tiroit cerrahisi, tiroit bezinin sadece bir tarafının tamamen alınmasını ifade eder. Bu cerrahi teknik, ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucunda  tiroit bezinin bir lobunda kanser şüphesi varsa ve diğer lobunda hiç nodül yoksa tercih edilir.

Lobektominin en önemli avantajı geride kalan tiroit dokusunun hormon salgılaması ve kişinin ömür boyu tiroit hormon ilaçlarını kullanmasının önlemesidir. Kimi vakalarda geride kalan doku yeterli hormon salgılamadığı için hastalar ilaç kullanmak durumunda kalabilirler.

Lobektominin en önemli avantajı geride kalan tiroid dokusunun hormon salgılaması ve kişinin ömür boyu tiroid hormon ilaçlarını kullanmasının önlemesidir. Kimi vakalarda geride kalan doku yeterli hormon salgılamadığı için hastalar ilaç kullanmak durumunda kalabilirler.

Tiroidektomi Yöntemi İle Tiroid Cerrahisi

Tiroidektomi tiroit bezinin her iki lobunun tamamen çıkarılmasıdır. Cerrahi öncesinde kanser tanısı konmuş vakalarda tercih edilir.

Bazen tiroit bezinin hemen yanında yer alan ve ses tellerini uyaran sinirler zarar verme endişesi ile çok az doku bırakılabilir. Bu duruma totale yakın tiroidektomi denir. Çok tercih edilen ve yapılması tavsiye edilen bir yöntem değildir.

Tiroidektomi uygulanan hastalar eksik olan tiroit hormonlarının ömür boyu kullanmak zorundadır.

Lenf bezlerinin Çıkarılması

Tiroit kanserinin tirod dokusu çevresindeki santral veya servikal (boyun bölgesinde) lenf bezlerine yayılmışsa tedavi için lenf bezlerinin çıkarılması (eksizyonu) gerekir. Santral boyun diseksiyonu için ayrı bir kesiye gerek yoktur. Ancak boyun bölgesindeki (servikal) lenf nodlarının çıkarılması için ameliyat kesisi uzatılır.

Tiroid Cerrahisinin Komplikasyonları

Tiroidektomi ve lobektomi uygulanan hastalar genellikle ertesi gün taburcu edilirler.

Ameliyatın iki önemli komplikasyonu gelişebilir:

  • Ameliyatın yapıldığı bölgenin yakınlığından dolayı, ameliyat esnasında ses tellerini uyaran sinirler zarar görebilir. Bu durum geçici olabildiği gibi kalıcı da olabilir.
  • Tiroit bezi üzerinde yer alan ve vücudun kalsiyum seviyesini ayarlayan paratiroit bezleri tiroit cerrahisi esnasında zarar görebilir. Bu durum 6 haftaya kadar geçici kalsiyum takviyesi ile tedavi edilebileceği gibi kalıcı da olabilir.

Her iki ameliyat komplikasyonunun gerçekleşme oranı %1 ile % 4 arasında değişmektedir.

WhatsApp chat