Tedaviden Sonra Takip

Tedaviden Sonra Takip

Tiroid cerrahisinden sonra hastanın periyodik takibi ve kontrolü çok önemlidir. Tiroid hormonu seviyelerini hem de eğer cerrahi kanser nedeniyle yapıldıysa nüks ihtimalinin değerlendirilmesi için hastanın düzenli kontrollerini aksatmaması gerekir.

Kontrol muayenelerinde boyun bölgesinde olabilecek nüks ve metastazlar özellikle ultrasonografi ile değerlendirilir.

Periyodik kontrollerde kullanılan tiroit hormon ilaçlarının dozları takip edilir, ilaç dozlarının ayarlaması için kanda serbest tiroglobulin, anti- tiroglobulin, T4 ve TSH değerleri gözlenir. Kanda tiroglobulin seviyesinin yüksek olması durumunda bu metastaz veya nüks anlamına gelebilir.

Periyodik takipte aşağıdaki yöntemler ile hastanın durumu izlenir:

  • Ultrasonografi ile ameliyat ve boyun bölgesinde muhtemel nüks ve metastaz takip edilir.
  • Kandaki serbest T4 ve TSH değerlerine bakarak tiroit hormon ilaçlarının doz ayarlaması yapılır.
  • Kandaki tiroglobulin ve anti- tiroglobulin, seviyesi
  • Hekim gerekli gördüğü takdirde PET, boyun ve akciğer tomografisi
WhatsApp chat