Paratiroid Bezinin Yapısı

Paratiroid Bezinin Yapısı

Paratiroid bezleri, tiroid bezinin hemen arkasında yerleşmiş ikisi üstte ikisi altta yer alan toplam dört adet iç salgı bezidir. Oval şekilli, sağ ve sol tarafta genelde ikişer adet olmak üzere bulunan kırmızı mercimek büyüklüğünde küçük bezlerdir. Sayıları ve lokalizasyonları değişkenlik gösterebilir. Normal lokalizasyonları dışında boyunda dil kökünden göğüs boşluğunda aort topuzuna kadar herhangi bir yerde bulunabilirler. Tiroid ve paratiroid bezi benzer olmakla birlikte yaptıkları işlev açısından tamamen farklıdırlar.  Paratiroid bezi parat hormon salgılayarak, vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini sağlar. Paratiroid bezleri tiroit bezlerinden tamamen bağımsız çalışır.

Paratiroid bezlerin yerleşiminin ve makroskopik görünümlerinin iyi bilinmesi hem kendisinden kaynaklanan patolojilerin tedavisinde hem de tiroit bezi (guatr) cerrahisi sırasında korunmaları için önemlidir.

Paratiroid Bezlerinin Vücuttaki Fonksiyonu Nedir?

Bu bezler vücudun kalsiyum dengesini düzenlemede önemli fonksiyonu olan parat hormonu (PTH) salgılarlar. Paratiroit bezi hücrelerinde CaSR (Calcium sensing reseptör – kalsiyum hissedici reseptör) molekülleri bulunur. Bu reseptörler kandaki kalsiyum seviyelerine ve seviyelerdeki değişikliklere duyarlıdır. Kandaki kalsiyum seviyesi azaldığında bu reseptörler uyarılır ve parat hormonu salgılanır.

Parat hormonunun kalsiyum metabolizması üzerine etkisi

  • Kemikte çökmüş olan kalsiyumun kana geçişini arttırır.
  • Böbreklerden kalsiyum geri emilimini artırır ve böbreklerde aktif D vitamini oluşumunu artırır.
  • Aktif D vitamini etkisiyle barsaklardan kalsiyumun geri emilimini arttırır.
WhatsApp chat