Nodüler Guatr

Nodüler Guatr

Tiroit hücrelerinin aşırı çoğalması sonucu tiroit bezinde oluşan kitlelere veya içi sıvı dolu kesiciklerden (kistik) oluşan kitlelere tiroit nodülü adı verilir. Guatr aslında normalden büyümüş tiroit bezini tanımlamaktadır fakat tiroit nodülleri geliştiğinde nodüler guatr olarak adlandırılır. Tiroit nodüllerine çoğu kez tesadüfen, başka nedenlerle yapılan tetkikler nedeniyle tanı konmaktadır. Tiroit nodüllerinin çoğu iyi huyludur. Ancak tanı konduğunda muhtemel bir kötü huylu riskini eleme yapak için ve tedavi açısından mutlaka iyi huylu veya kötü huylu ayırımını yapmak gerekir.

Nodüler Guatrın Belirtileri Nelerdir?

Çoğu zaman belirti vermez, fiziki muayene sırasında saptanır. Bazen yutkunma güçlüğü, nefes darlığına yol açabilir. Aşırı horon salgılayan nodüller, sinirlilik, aşırı terleme, çarpıntı, kilo kaybı ve ellerde titremeye yol açabilir. Multinodüler guatr 35 -50 yaşları arasında ve kadınlarda sık görülür.

Nodüller boyunda asimetrik görüntüye yol açar. Bazen nodüllerde ani büyüme olabilir. Çevre organlara olan baskı yemek borusuna olunca yutma güçlüğüne ve nefes borusuna olunca da nefes darlığına neden olur. Bazen de ses tellerinin hareketinden sorumlu olan sinirlere olan bası ses değişikliklerinin görülmesine sebep olur.

Nodüler Guatrın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanser açısından şüpheli olmayan, aşırı hormon salgılamayan, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi bası belirtilerine yol açmayan nodüller takip edilmelidir. Kanser tanısı konan nodüllerde cerrah tedavi gerekir. Ayrıca iyi huylu olsa bile aşırı bası yapan nodüllerde cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Aşırı hormon salgılayan nodüllerde cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi denenebilir. Eğer cerrahi uygulanmasına engel bir durum yoksa ilaçlarla tiroit fonksiyonları normale döndükten sonra cerrahi tedavi etkili bir tedavi yöntemidir.

Tek Nodüllü Guatr Neden Önemlidir?

Tiroit bezinde büyüme olmaksızın veya minimal büyüme ile birlikte tek bir nodül saptandığında bu nodülün çapı, yapısı ve fonksiyonunun iyi değerlendirilmesi gerekir. Tek, solid ve soğuk (hipoaktif) nodüllerin kanser içerme riski %5-20 arasında değişir.

Eğer tek nodül sıcak (hiperaktif) ise toksik adenom adını alır. Bunlar büyük oranda iyi huylu adenomlardır ve hastada zehirli guatra ait şikayetler mevcuttur. Öncelikle antitiroit ilaçlar ile tablo kontrol altına alınmaya çalışılır; daha sonra ise cerrahi tedavi veya radyoaktif iyot tedavisi gerekecektir.

Multinodüler Guatr

Multinodüler guatr, tiroit bezinin heterojen bir şekilde büyümesine yani hem boyutunun artması hem de içinde çok sayıda nodüllerin geliştiği tabloya denir. En sık görülen tiroit bezi hastalıklarından biridir.

Hangi Durumlarda Guatrın Cerrahi Tedavisi Önerilir?

  • Çevredeki önemli yapılara (nefes borusu, yemek borusu, ses telleri, vb.) bası yaparak şikayetlere neden oluyorsa
  • Kanser şüphesi varsa
  • Hipertiroitizm (zehirli guatr) eşlik ediyorsa
  • Kozmetik nedenler
WhatsApp chat