Meme Onarımı

Meme Onarımı (Rekonstrüksiyonu) Nedir?

Memenin tamamen çıkarıldığı (mastektomi) veya bir kısmının alındığı (meme koruyucu cerrahi) ameliyatlardan sonra uygulanabilir. Ameliyatla eş zamanlı uygulanabileceği gibi ameliyattan aylar hatta yıllar sonra da uygulanabilir.

Günümüzde daha çok tercih edilen teknik, psikolojik sonuçlarının daha iyi olması nedeniyle eş zamanlı meme rekonstrüksiyonudur. Bu amaçla ikinci bir cerrahi işleme gerek kalmaz. Bu her zaman en iyi seçim olmayabilir. Örneğin, operasyondan sonra radyoterapi yapılma ihtimali yüksekse özellikle implant ile yapılacak rekonstrüksiyonların, daha ileriki bir tarihe ertelenmesi veya rekonstrüksiyona uygun implant kullanılması düşünülebilir.

Meme onarımı ameliyatında, meme derisi korunmaktadır ve çoğu zaman meme dokusunun altına protez(silikon) yerleştirilerek meme şekli tekrar sağlanmaktadır. Bazen ameliyat sonrası radyoterapi uygulanacak hastalarda doku genişletici (ekspander), içi sıvıyla doldurulabilen protezler kullanılmaktadır. Bu protezler geçicidir ve bir süre sonra silikon protezler ile değiştirilmektedir.

Bazı hastalarda ise meme onarımı için hastanın karın bölgesinden veya sırt bölgesinden alınan kas ve yağ dokuları kullanılmaktadır.

Meme onarımı ameliyatları, hem cerrahi teknik hem de hasta ve tümör özelliklerine göre her hastaya özel olarak seçilmelidir. Bu nedenle her hasta ayrı olarak değerlendirilmeli ve karar verilmelidir.

Meme onarımı, meme kanseri nedeniyle kaybedilen memenin doğal haline getirilmesi için yapılır. Meme onarımının bir kozmetik ameliyat değil, rekonstrüksiyondur. Yani hastalık nedeniyle kaybedilen bir uzvun yerine konulması ameliyatıdır. Tıptaki yeni gelişmeler sayesinde artık cerrahlar doğal memeye çok benzerlik gösteren meme yapısı oluşturabilmektedir. Bu anlayışa sahip gelişmiş ülkelerdeki meme kanserinin tedavi ekibinde, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları da bulunabildiği gibi bu alanda kendini uzmanlaştırmış genel cerrahlar da “meme cerrahisi uzmanı” olarak yer alabiliyorlar.

Meme Onarımı Kadına Özgüven, Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Güç Sağlar. Meme onarımı ameliyatlarının sonucu; çoğu kanser hastası kadın için hayata yeni bir başlangıç daha sıkı tutunma ve mutluluk anlamına gelir. Bu hastaların aile ve çevre ilişkileri, cinsel yaşamları daha uyumlu hale gelir. Ayrıca kanser tedavi sürecinde çok önemli olan yüksek moral ve psikolojik güç sağlar. Bu durum hastalıkla daha iyi mücadele edilmesine destek olur.

Meme onarımı cerrahisinde kullanılan yöntemler:

WhatsApp chat