Meme Kanserinin Görülme Sıklığı

Görülme Sıklığı

İSTATİSTİKLER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR HER SEKİZ KADINDAN BİRİNİN MEME KANSERİNE YAKALANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.

Meme kanseri dünyada olduğu kadar ülkemizde de kadınlar arasında en sık görülen kanser tipidir. Türkiye’de kadınlarda görülen bütün kanserlerin ¼’ü meme kanseridir.

Ulusal Meme Kanseri Veri Tabanı verilerine göre, Türkiye’de meme kanseri ortalama yaşı 51,6’dır. Hastaların yaklaşık %17’si 40 yaşın altındadır. Meme kanseri görülme sıklığı gelişmiş ülkelerde 60’lı yaşlarda daha fazla iken ülkemizde 45-49 yaş grubunda %16,7’lik bir değerle maksimuma ulaşmaktadır.

Toplumlar arasında sıklığı farklılık göstermekle birlikte Batı toplumlarında yaşamları boyunca her 8-10 kadından 1’inde meme kanseri gelişeceği bilinmektedir. Tüm meme kanserlerinin sadece %1’i erkeklerde görülür. Ülkemizdeki genç yaşlarda meme kanseri görülme oranı batı ülkelerine oranla yüksektir.

Meme kanseri görülme sıklığında son 50-60 yılda ciddi artışlar olmuştur. Bunun bir nedeni risk faktörü olarak kabul edilen bazı koşullardaki değişimlerdir (örneğin çocuk doğurma yaşının ileri yaşlara ertelenmesi gibi). 1980’li yıllardan sonra meme kanseri erken tanısı için tarama muayene ve mamografilerinin uygulanması ile meme kanseri tanısı daha erken evrelerde konabilir olmuştur.

Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölüm oranları giderek azalmaktadır.

Tüm meme kanserlerinin %10-15’i ailesel iken %85-90’ı aile öyküsü olmayan kadınlarda ortaya çıkar.

WhatsApp chat