Meme Kanseri Tipleri

Meme Kanseri Tipleri

Meme kanseri memenin değişik alanlarında gelişebilir.

Meme dokusunda, duktus yani süt kanallarında gelişen kanserlere duktal, lobüllede yani süt bezlerinde gelişen kanserlere lobüler kanser denir.

Meme kanseri nadiren, memedeki kas, yağ dokusu ya da bağ dokusundan da kaynaklanabilir. Bu kanserlere sarkom denir.

Meme dokusundan gelişen kanserler iki tiptir.

 • Noninvaziv ya da in situ (yayılma göstermeyen)
 • İnvaziv (yayılma potansiyeline sahip) grup.

Noninvaziv Meme Kanserleri

Yayılma göstermeyen (in situ) kanserler kendi arasında “duktal karsinoma in situ” ve “lobüler karsinoma in situ” olmak üzere yine iki gruba ayrılır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra tarama mamografilerinin ön plana çıkmasıyla, daha çok vakanın teşhis edilebilmesi yayılma göstermeyen (in situ) kanserlerin, tüm meme biyopsileri içindeki görülme sıklığının yüzde 1.4’ten yüzde 10’lara, tüm meme kanserleri içindeki oranlarının da yüzde 5’ten yüzde 15’lere yükselmesine neden olmuştur.

Klasik lobüler karsinoma in situ

Süt bezleri kaynaklanır.

 • Tümör süt bezinde sınırlıdır ve birden fazla süt bezinde görülebilir.
 • Sıklıkla 40-50 yaş aradı saptanmaktadır.
 • Çoğu zaman hiçbir şikayete neden olmazlar.

Her iki memede de 8-10 kat meme kanseri riskini artıran önemli bir bulgudur. Bu tür hastalara izlemin yanı sıra tamoksifen gibi koruyucu bazı ilaçlar verilebilir. Bununla birlikte koruyucu amaçlı olarak her iki meme dokusunu çıkartma (basit mastektomi) şeklinde cerrahi girişimler de tercih edilebilir. Beraberinde plastik cerrahi girişimlerle protez ve benzeri cerrahi rekonstrüktif işlemlerin yapılmasıyla kozmetik açıdan yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.

İn situ duktal kanserler (İSDK, intraduktal kanser)

Çoğu kez muayenede kendini belli etmez. Belirtisi; mamografide tespit edilen düzensiz ufak boyutlu kireçlenme bulgusu ve/veya (pleomorfik mikrokalsifikasyon) kanlı, şeffaf tek kanaldan meme başı akıntısı şeklindedir. İSDK, normal hücrelerden yayılma potansiyeli olan (invaziv) kanser hücrelerine geçiş olarak kabul edilir. Kitle oluşturmadığı için, tel ile veya radyoaktif maddelerle işaretlenerek çıkarılabilir. Eğer kanser, tek odaklı bir durumda ise etrafında yeterli temiz doku bırakılır. Geri kalan meme dokusuna radyoterapi uygulandığı zaman hastalık, klinik olarak iyi bir seyir gösterir. Eğer memede yaygın olarak bulunuyorsa, tüm meme dokusunun çıkarılması (basit mastektomi) gerekir ve bu durumda yüzde 100′e varan oranla tam iyileşme görülür. İSKD’de koltukaltı lenf bezlerinin tutulumuna nadir olarak rastlanır. Bu nedenle tüm memenin çıkarılacağı hastaların; daha kötü özellikler gösteren (yüksek gradlı vs.) bazı tiplerinde, koltukaltı lenf bezlerinde kanser hücrelerini tutması nedeniyle bekçi lenf bezlerini çıkarmak (sentinel lenf nodu biyopsisi) gerekebilir.

Invaziv Meme Kanserleri

Başladığı alandan diğer bölgelere sıçrayan, yayılan yani metastas yapan meme kanserlerine invazif meme kanserleri denir.

İnvaziv meme kanserinde kanser (hücreleri) oluştuğu duktus ya da lobülün içinden, komşu dokuya çıkmıştır (bazal membranı delerek) (İnvaziv duktal ya da lobüler karsinom). Bu tip meme kanserinde, kanser hücreleri lenfatik sistem ve kana karışabilir. Böylece meme kanseri hücreleri, lenfnodlarına ve uzak organlara ulaşabilir (kemik, karaciğer, akciğer ve beyin metastazı).

İnvaziv Duktal Karsinom

Sütü meme başından dışarı taşıyan meme kanallarını döşeyen hücrelerde gelişen duktal karsinom en sık rastlanan meme kanseri tipidir. Duktal karsinomun yayılma özelliği yoksa in situ formda, yayılma potansiyeli varsa invaziv formda olduğu bilinmektedir.

İnvazif Lobüler Karsinom

üreten bezlerden (lobül) gelişen kanser lobüler karsinom olarak adlandırılır. Lobüler karsinom da yayılma özelliğine göre ikiye ayrılır. Yayılma özelliği yoksa in situ formda yayılma potansiyeli varsa invaziv formda olur.

Meme Başının Paget Hastalığı

Meme başının (memenin) Paget Hastalığı, meme başı (nipple) ve areola cildini (meme başı çevresindeki koyu kısım) tutan bir kanserdir. Ciltte bir kitle yapmaz ama egzama (deri allerjisi, dermatit) bulguları gösterir.

Meme başının (memenin) Paget Hastalığı, genellikle (%80) duktal karsinoma in situ’daki kanser hücrelerinin, süt kanalları boyunca ilerleyerek cilde yayılmasına bağlıdır.

Diğer invaziv kanserlerde de görülebilmektedir. Bu yüzden meme cildinde değil ama memede kitle görülebilir.

İnflamatuar Meme Kanseri

Nadir görülen, çok agresif bir meme kanseri türüdür. Meme derisinde şişme ve kızarıklık oluşur. Çoğu zaman meme enfeksiyonu (mastit) gibi görünür.

Belirtileri:

 • Meme derisinde şişlik
 • Ateş
 • Kızarıklık
 • Portakal kabuğu görüntüsü
 • Meme başında çekilme
 • Hassasiyet ve yanma hissi
WhatsApp chat