Meme Kanseri Tedavisi

Meme Kanseri Tedavisi

Meme hastalıklarının ve kanserinin tedavileri iki ayrı grupta incelenir. Eğer tedavi edilecek hastalık meme kanseri ise, meme kanserinin tipine, evresine, hastanın öyküsüne göre tedavi şekli ve yöntemi farklılaşabilir. Meme kanseri hastalarının çoğu, hastalığının evresine göre meme kanseri tedavilerinin
birkaçını beraber görür.

Meme kanseri tedavilerini aşağıdaki şekilde gruplamak mümkündür:

Meme Hastalıklarında ve Kanserinde Lokal Tedaviler

  • Cerrahi Tedaviler
    • Memeye yönelik cerrahiler
    • Koltuk altına yönelik cerrahiler
  • Radyoterapi

Meme Kanserinde Sistemik Tedaviler

  • Kemoterapi
  • Hormonoterapi
  • Hedeflenmiş Tedavi (Akıllı İlaçlar)
WhatsApp chat