Kemoterapi

Kemoterapi

Tümör hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yok etmek amacıyla yapılan ilaç tedavisine kemoterapi adı verilir.

Kemoterapi tedavisi, tek başına bir veya birkaç ilacın birden (kombinasyon) hastaya verilmesi ile gerçekleşir. Kemoterapi tedavi protokollerinin uygulanmasıyla nüks ve ölüm oranlarında yüzde 30’a varan azalma elde edilmektedir.

Meme kanserinde kemoterapi ilaçları sadece memedeki değil tüm vücuttaki meme kanseri hücrelerini öldürmek için kullanılır. Bu yüzden bu ilaçlara sitotoksik ilaçlar da denir (hücreleri öldüren). İntranvenöz (damar yoluyla uygulanan) ya da oral (tablet) olanları vardır.

Adjuvan Kemoterapi (cerrahi sonrası): Meme cerrahisinden sonra uygulanır. Geride kalan ya da vücuda yayılmış ve görüntüleme yöntemleri ile tespit edilememiş kanser hücrelerini yok etmek için kullanılır. Nüks ve metastaz oluşumunu önler.

Neoadjuvan Kemoterapi (cerrahi öncesi): Meme cerrahisinden önce uygulanır. Neoadjuvan kemoterapi özellikle lokal ileri meme kanserlerinde (büyük) uygulanır. Tümörün küçülmesini sağlar ve cerrahiyi kolaylaştırır. Kullanılan kemoterapatikler tümörün küçülmesini sağlamazsa, başka kemoterapatiklere geçilir.

Cerrahi ve radyoterapi meme kanserinin lokal tedavisini sağlarken, kemoterapi ve hormonoterapi sistemik tedaviyi amaçlamaktadır.

Kemoterapi birçok hastada cerrahi tedaviyi destekleyen (adjuvan) bir yaklaşımdır ancak bazı durumlarda (örneğin yaygın hastalıkta – meme kanserinin en sık yayılım gösterdiği bölgeler kemik, karaciğer, akciğer ve beyindir) primer tedavi rolü üstlenir. Meme kanserinin kemoterapisi halen dünya üzerinde en fazla üzerinde araştırma yapılan konulardan biridir. Meme kanserinin cerrahi tedavisinden (mastektomi-memenin alınması veya kitlenin çıkartılması-lumpektomi) sonra yapılan adjuvan kemoterapi meme kanserinin yeniden oluşma riskini azaltmakta ve hayatta kalım süresini artırmaktadır.

Kemoterapiye sıklıkla operasyondan sonraki 2.-3. haftada başlanır. Yara iyileşmesinde problem olması kemoterapiyi geciktirebilir, bu tercih edilen bir durum değildir.

Tercih edilen kemoterapi şemasına göre 4, 6 veya 8 kür olabilir. Genellikle iki tedavi dönemi arasında 3 hafta beklenir. Kemoterapi kemik iliğini baskılayabileceği ve vücudun savunma sistemini olumsuz etkileyebileceği için her tedavi öncesinde bazı kan testleri yapılır.

Meme kanserinde uygulanan kemoterapinin yararları, bu tedavinin getireceği risklerden veya yan etkilerinden daha fazladır. Uygulanan ilaçlara, dozlarına ve kemoterapi şemalarına göre yan etkileri değişebilir. Hemen tüm yan etkiler, geçicidir.

  • Saç dökülmesi ve tırnak değişiklikleri
  • Ağız yaraları
  • İştah kaybı veya iştah artışı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Kemik iliği supresyonu (kan oluşturan hücreler)
  • Enfeksiyon olasılıklarının artması (düşük beyaz kan hücresi sayılarından)
  • Kolay morarma veya kanama (düşük kan trombosit sayımlarından)
  • Yorgunluk (düşük kırmızı kan hücresi sayımlarından ve diğer nedenlerden)
  • İshal
WhatsApp chat