İzsiz Tiroid Cerrahisi

İzsiz Tiroid Cerrahisi (Transoral Endoskopik Tiroidektomi)

Ağız İçi, endoskopik, izsiz tiroit ameliyatı olarak anılan görüntü eşliğinde kapalı cerrahi yöntemiyle yapılan endoskopik cerrahi ameliyatları bu alandaki en yeni kullanılan tekniklerdir.

Ağız içerisinden (transoral) endoskopik tiroid ameliyatı tekniğin yeni çıkmasına rağmen çok rağbet görerek bugün ülkemizde dahil dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmaya başlamıştır.

Günümüzde açık yöntemle (klasik kesi ile) yapılan tiroit ameliyatları son derece güvenlidir. Bu yöntemler halen en iyi sonucu veren ve en iyi sonuç beklenen yöntemlerdir. Ancak cerrahide pek çok kereler tecrübe ettiğimiz üzere kapalı ameliyat yöntemleri, cerrahinin uygulanacağı alanın izin verdiği ölçüde standartlaşabiliyor.

Ağız İçi-İzsiz-Endoskopik Tiroid Ameliyatının Farkı Nedir?

Klasik yani açık yöntemde tiroid ameliyatı boynun ön kısmına yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Transoral endoskopik tiroid ameliyatı, boyunda kesi olmadan ağız içerisinden, dudağın altına atılan küçük kesilerle gerçekleştirilir. Endoskopik görüntüleme yöntemi sayesinde bu teknik sadece iz bırakmaksızın tiroide müdahale edebilmenin yanında, tiroid cerrahisi esnasında paratiroid bezleri ve ses teli sinirlerinin daha iyi görülmesini sağlayabildiği için, bu alanlara verilebilecek zararları da azaltabilmektedir.

Ağız İçi-İzsiz-Endoskopik Tiroit Ameliyatı Hangi Tür Tiroit Hastalıklarında Uygulanabilir?

Bu tekniğin şu an için her tiroit hastalığında uygulanması mümkün değildir. Boyunda ameliyat izi konusunda duyarlı olan her hastaya uygulanması mümkün olmayabilir.

Çok büyümüş tiroit bezlerinde, tiroit bezinin göğüs kafesinin arkasına sarkması, tiroit nodulünün 4 cm’den büyük olması durumlarında yöntem önerilmez. Bu yöntem bunun dışındaki her durumda ve tiroit kanserlerinde önerilebilir.

WhatsApp chat