Hipertiroidi

Hipertiroidi

Tiroid bezinin normalden çok çalışarak aşırı miktarda tiroit hormonu üretmesine hipertiroidi denilir. Çeşitli nedenlerle kanda tiroit hormonunun artmasına ise tirotoksikoz denilir. Her iki durumda da kanda T3 ve T4 tiroit hormonlarının düzeyi artar. Kanda TSH düzeyi ise düşer.

En sık görülen nedeni Graves hastalığı denilen durumdur. Tiroit hormonlarının kontrolsuz alımı, bazı iltahabi tiroit hastalıkları, aşırı iyot alımı ve doğum sonrası tiroit hastalığı diğer hipertiroidi ve tirotoksikoz sebepleri arasında sayılabilir. Hipertiroidi oldukça rahatsızlık ve şikayet oluşturan, zarar verici bir durumdur.

Hipertiroidinin Belirtileri Nelerdir?

  • Ellerde titreme
  • Anksiyete
  • Uykusuzluk
  • Kaslarda güçsüzlük
  • İştah artışına rağmen kilo kaybı
  • Sinirlilik
  • Aşırı terleme
  • Çarpıntı
  • Ciltte incelme
  • Kadınlarda adet düzensizlikleri

Graves Hastalığı Nedir?

Vücudun kendi hücrelerine karşı bilinmeyen nedenle reaksiyon göstermesi (otoimmün) nedenli ve hipertiroitizm (zehirli guatr) ile seyreden bir hastalıktır. Tiroid bezi bütün olarak büyümüştür. Tiroid hormonlarındaki artışa bağlı olarak şikayetler ve bulgular vardır. Bu hastalığa spesifik olarak göz kürelerinin dışarıya doğru çıkık olması (ekzoftalmi) görülebilir.

Hastalar öncelikli olarak antitiroid ilaç tedavisi (propisil, vb.) ile ötiroid hale getirilirler ve sıklıkla sonrasında kesin tedavi için cerrahi (total tiroidektomi) veya radyoaktif iyot tedavisi gerekir.

Toksik Multinodüler Guatr Nedir?

Guatr, tiroit bezinde nodüller ve tiroid hormonu salınımında artış (zehirli guatr) ile seyreden bir hastalıktır. Ancak zehirli guatra ait şikayetler ve laboratuvar bulguları Graves hastalığındaki kadar şiddetli değildir. Göz bulgularına rastlanmaz.

Tedavi yine antitiroit ilaçlar (propisil, vb.) ile başlar ancak sıklıkla cerrahi tedavi gerekir. Hem zehirli guatrı kontrolu hem de nodüllerin ortadan kaldırılması için cerrahi tedavi öncelikli olarak düşünülür.

WhatsApp chat