Hekim (Fizik) Muayenesi

Memesiyle ilgili hiçbir yakınması olmayan bir kadın 40 yaşından itibaren yılda bir kez uzman bir hekim tarafından muayene edilmelidir.

Uzman bir hekim tarafından hastanın hikayesinin (anamnez) alınması, muayenenin yapılması, gerekirse bazı tetkiklerin yapılmasına fizik muayene denir. Bu sayede hastanın sorunu ile ilgili teşhis konur ve gerekirse tedavi verilir. Genelde tüm vücut bulgularına bakılmakla birlikte eğer sorun belli bir sistem veya organa ait ise daha çok bu sorun incelenir.

Doğru tanı için iyi ve ayrıntılı bir fizik muayene esastır.

Memesiyle ilgili hiçbir yakınması olmayan bir kadın 40 yaşından itibaren yılda bir kez uzman bir hekim tarafından görülmelidir. Memesinde izlenmesi gereken herhangi bir sorun saptanan hastalar daha yakın aralıklarla izlenebilir.

Başka hiçbir tanı yöntemi ile gösterilemediği (mamografide hiçbir şüpheli lezyon görülmezken) halde sadece fizik muayene ile tanı konan meme kanseri olguları vardır.

Mamografi çekilmesinin yanı sıra uzman bir hekim tarafından meme muayenesinin de yapılması meme kanserinin erken teşhisi açısından önem taşımaktadır. Bazı meme kanserleri nadir de olsa mamografi ve ultrason ile teşhis edilememektedir, bu nedenle mamografinin yanında fizik muayenenin de yapılması gereklidir.

Risk taşıyan tüm kadınlarda görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra fizik muayenenin de birlikte yapılması önerilmektedir.
WhatsApp chat